Údržba

Údržba

Údržbu bazénu je vhodné provádět průběžně po celý rok. Mezi největší problémy patří velký výskyt řas, hnědé zbarvení vody, které je způsobené velkým obsahem železa ve vodě, a zápach vody, který je výsledkem vysokého množství chloru. Pro údržbu je vhodné používat tablety, které  obsahují 3 složky. Chlor, přípravek proti řasám a vločkovač pro vysrážení nečistot. Jako další prostředek zabraňující vniknutí nečistot do bazénu se používá plachta, která zároveň brání odpařování vody.

Nečistoty se udržují jak na hladině vody, tak i na stěnách a dnu bazénu. Ty jsou příčinou vzniku řas a zákalů. Zákaly jsou výsledkem mnoha příčin. Například vysoké pH. Jednou z možností, jak se zákalů zbavit, je úprava pH pomocí speciálních přípravků. Není vhodné čistit bazény saponáty používané v domácnosti, zejména mýdlo. Jeho použitím vznikají v bazénu zákalu. Zákaly dále mohou vznikat rozptýlením částeček zemin nebo organických sloučenin. Řasy jsou do bazénu přinášeny prostřednictvím prachu, větru a deště. Vyvíjí se zejména vlivem slunečního světla a teplé vody. Proto se nejvíce objevují v období léta. Řasy mohou mít barvu červenou, nažloutlou nebo černou. Řasy lze odstranit pomocí vhodných algicidních prostředků nebo chlorováním.

Voda v bazénu by měla být čištěna každý den. Nečistoty udržující se na hladině vody odstraňujeme pomocí sítek s teleskopickou tyčí. Špínu zachycující se na dně bazénu je vhodné čistit pomocí bazénových vysavačů. Vhodné je bazén zakrývat plachtou, která zabraňuje vniknutí nečistot do vody. Zabraňuje také odpařování vody a jejímu ochlazování. Velice důležitou součástí údržby je filtrace vody. Její princip spočívá v tom, že se oddělujeme pevné látky od kapaliny. Nejvíce je používaná písková filtrace, kde se voda přefiltrovává přes písek. V období koupací sezony je vhodné filtrační vložku, písek nebo kartuš, pravidelně proplachovat. A to nejlépe jedenkrát denně. Velmi důležitá je také kontrola výše pH a chloru.

Před zahájením koupací sezóny je nutné bazén správně připravit. Základem je očistění dna a stěn bazénů prostřednictvím vhodných přípravků. Po napuštění vody je nutné přidat nejvhodnější chemii. Součástí údržby bazénu je také jeho příprava na zimu. Vodu je vhodné vypustit až po skimmer. Dále prohlídněte fólii .Oddělejte všechny hadice a uložte je na vhodné místě. Do zbylé vody přidejte vhodný přípravek.

O webu

Na této internetové stránce vám poskytneme základní informace o problematice týkající se bazénů. Zejména pak o druzích bazénů a tvarech, které jsou na trhu nabízeny. Uvádíme zde, jednotlivé výhody a nevýhody jednotlivých druhů bazénů. Dále pak  o příslušenství k bazénům, které jsou jeho nedílnou součástí a nesmí proto nikde chybět. Poskytneme vám rady, jak správně pečovat o to, abyste v bazénu měli čistě průzračnou vodu. A uvedeme možné cesty k zastřešení bazénů.